Charvát Josef Graf
Start

Narozen : 1774
Zemřel : 6.4.1834 Chrástov 9
Manželka : Charvátová (Vichrová) Mariana
Děti :
Charvát Jan Nepomuk
Poznámky : invalida 11. dělestřeleckého pluku z Chrástova č. 18
dle věku úmrtí narozen 1771
Charvát
Josef
+ Vichrová
Mariana
Charvát
Jan Nepomuk

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Charvát Josef

Tcháni a tchyně :
Tchán : Vichr Jakub
Tchyně : Vichrová Rozina
Zeové a snachy :
Snacha : Charvátová Anna