Charvátová Anna Graf
Start

Rozená : Pazourová
Narozena : 1826
Manžel : Charvát Jan Nepomuk
Děti :
Charvát Josef
Charvát
Jan Nepomuk
+ Pazourová
Anna
Charvát
Josef


Tcháni a tchyně :
Tchán : Charvát Josef
Tchyně : Charvátová Mariana