Beer Josef Graf
Start

Narozen : Na panství hrobském 1 v kraji táborském
Manželka : Beerová Anežka
Děti :
Beer Felix
Poznámky : vrchnostenský sekretář, poddaný
Beer
Josef
+ Beerová
Anežka
Beer
Felix

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Beer Karel

Zeové a snachy :
Snacha : Beerová Anna