Soběslav II. Graf
Start

Narozen : 1128
Zemřel : 1180
Otec : Soběslav I.
Matka : Adelaide Arpad
Manželka : Alžběta Piast
Tituly :
Duke of Bohemia 1173-1178
Soběslav I.
+ Adelaide
Arpad
Soběslav II.
Oldřich
Václav II.
Marie
Přemyslovna

Sourozenci :
Sestra : Marie Přemyslovna
Bratr : Oldřich
Bratr : Václav II.
Prarodiče :
Děda : Álmos Arpad
Babička : ???
Babička : Svatava Piast
Děda : Vratislav II.

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Boleslav III. Piast
Bratranec : Géza II. Arpad
Bratranec : Jindřich
Bratranec : Vladislav II.
Strýcové a tety :
Strýc : Béla II. Arpad
Strýc : Bořivoj II.
Strýc : Břetislav II.
Teta : Judita Přemyslovna
Strýc : Vladislav I.
Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Mieszko III. Piast