Richza Přemyslovna Graf
Start

Zemřela : 1182
Otec : Vladislav II.
Matka : Judita Durynská
Manžel : Heinrich Babenberg
Vladislav II.
+ Judita
Durynská
Přemysl Otakar I.
Jindřich Vladislav
Richza
Přemyslovna

Sourozenci :
Bratr : Bedřich
Bratr : Jindřich Vladislav
Bratr : Přemysl Otakar I.
Prarodiče :
Babička : Richenza z Bergu
Děda : Vladislav I.

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Jindřich Břetislav
Strýcové a tety :
Strýc : Jindřich
Synovci a neteře :
Neteř : Anežka Česká
Neteř : Anna Přemyslovna
Neteř : Ludmila
Synovec : Václav I.
Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Heinrich II. Babenberg