Maximilian Josef Wittelsbach Graf
Start

Narozen : 1808
Zemřel : 1888
Otec : Pius August Wittelsbach
Manželka : Ludovica Wittelsbach
Děti :
Helena Wittelsbach
Alžběta Wittelsbach
Pius August
Wittelsbach
+ ???
Maximilian Josef
Wittelsbach
Maximilian Josef
Wittelsbach
+ Ludovica
Wittelsbach
Helena
Wittelsbach
Alžběta
Wittelsbach

Prarodiče :
Babička : Maria Anna Wittelsbach
Děda : Wilhelm Wittelsbach

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Maximillian I. Joseph Wittelsbach
Zeové a snachy :
Ze : František Josef I. Habsburg