Konstancie Uherská Graf
Start

Manžel : Přemysl Otakar I.
Děti :
Anna Přemyslovna
Václav I.
Anežka Česká
Přemysl Otakar I.
+ Konstancie
Uherská
Anna
Přemyslovna
Václav I.
Anežka
Česká

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Boleslav II. Piast
Vnuk : Henryk III. Piast
Vnuk : Přemysl Otakar II.
Vnuk : Vladislav Přemyslovec

Tcháni a tchyně :
Tchyně : Judita Durynská
Tchán : Vladislav II.
Zeové a snachy :
Ze : Henryk II. Piast
Snacha : Kunhuta Štaufská