Jindřich Korutantský Graf
Start

Manželka : Anna
Tituly :
King of Bohemia 1306-1306
King of Bohemia 1307-1310


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Guta Habsburská
Tchán : Václav II.