Adleta Piast Graf
Start

Otec : Ziemomysl Piast
Manžel : Géza Arpad
Manžel : Mihály Arpad
Děti :
Vazul Arpad
Ziemomysl
Piast
+ ???
Mieszko I.
Piast
Adleta
Piast
Géza
Arpad
+ Adleta
Piast
Mihály
Arpad
+ Adleta
Piast
Vazul
Arpad

Sourozenci :
Bratr : Mieszko I. Piast
Vnuci a vnučky :
Vnuk : András I. Arpad
Vnuk : Béla I. Arpad

Synovci a neteře :
Synovec : Boleslav I. Chrabrý
Synovec : Vladivoj
Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Taksony Arpad
Zeové a snachy :
Snacha : ???